Vilniaus vandenys - Talentator
4 skaitmenizuotos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos
UAB „Vilniaus Vandenys– didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti nuotekas 265 tūkst. klientų. Siekdami būti tvarių ir inovatyvių vandentvarkos paslaugų lyderiu Baltijos šalyse, įsipareigoję gamtai ir bendruomenei, „Vilniaus vandenys“ atstovai inovatyvius ir tvarius sprendimus nori įvesti ir darbuotojų ugdymo srityje. 

TECHNINIAI SPRENDIMAI

Animacija
Progresas, statistika
Interaktyvumas
Keliomis kalbomis

IŠŠŪKIAI

Atėjusi pas mus įmonė turėjo didelį kiekį dokumentų, tvarkų, taisyklių ir instruktažų popieriniame ir PDF formatuose. Darbuotojai turėdavo susipažinti su didele dokumentų apimtimi bei pasirašyti, kad yra susipažinę su taisyklėmis. Visgi, nėra lengva sužiūrėti, ar darbuotojai tikrai sąžiningai susipažįsta su svarbiais dokumentais ir, visų svarbiausia, įsimena jų turinį bei jais vadovaujasi.   

Kliento lūkestis: skaitmenizuoti dažniausiai naudojamas, svarbiausias 4 instrukcijas ir įvesti darbuotoją į savarankiško, skaitmeninio mokymo(si) formatą. 

MŪSŲ SPRENDIMAS

Siekiant atliepti kliento lūkesčius, buvo pasirinktas skaitmeninių instrukcijų formatas, leidžiantis besimokantiems darbuotojams savarankiškai naviguoti interaktyviai pateiktame instruktaže-mokyme. Svarbiausias skaitmeninių instrukcijų formato tikslas – ne tik supažindinti su mokymo informacija, tačiau ir padėti besimokančiajam ją įsiminti bei užfiksuoti svarbiausius akcentus. Skaitmeninių instrukcijų turinys yra suskaidomos temomis, teksto fragmentais ir papildomas iliustracijomis bei praktiniais pavyzdžiais, todėl toks e. mokymas reikalauja besimokančiojo įsitraukimo, skaitant instruktažą ir atliekant interaktyvias užduotis, kurios didina informacijos įsimenamumą. 

 

REZULTATAI
  • Dalis įmonės instrukcijų jau perkeltos į skaitmeninį formatą, todėl įmonės darbuotojai turi interaktyvų ir įdomų būdą susipažinti su dokumentais (tvarkomis, taisyklėmis). 
  • Atlaisvinti Administracijos ir Personalo skyriaus darbuotojai, kuriems nereikia ranka rinkti parašų, jog besimokantieji susipažino su dokumentais – tai atlieka sistema (LMS), į kurią įkeltos interaktyvios instrukcijos. 
Peržiūrėti galite čia
DEMO VERSIJA